Halimbawa ng pangungusap na may pag uugnay

Ano ang iyong ginagawa. Langkapan -ito ay pangungusap na binubuo ng isa o mahigit pang sugnay na makapag iisa o sugnay na di makapag iisa. Ito ay nag-uugnay ng di-magkapantay na salita, parirala o sugnay.

Tagalog/Pangungusap

Hindi dapat bawalan ang karapatan sa pyansa kahit na suspendido ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Mga Pang-ugnay Connectives a. Hindi dapat pilitin ang isang tao na tumestigo laban sa kanyang sarili. Pang-angkop[ baguhin ] Ang pang-angkop ligatures sa wikang Ingles ay ang salitang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan.

Ang mga Kagawad ng Kapulungan ng mga Kinatawan ay dapat ihalal para sa taning ng tatlong taon na magsisimula, matangi kung may naiibang itinatadhana ang batas, sa katanghalian ng ikatatlumpung araw ng Hunyo na sumusunod sa pagkahala sa kanila. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan.

Ang Kataastaasang Hukuman, sa loob ng tatlumpung araw mula sa pagbubukas ng bawat regular na sesyon ng Kongreso, aya dapat magharap sa Pangulo at sa Kongreso ng taunang ulat ng mga pamalakad at mga gawain ng mga Hukuman. Hindi maaaring mahalal na Pangulo ang sino mang tao matangi kung siya ay isang katutubong ipinanganak na mamamayan ng Pilipinas, isang reshistradong botante, nakababasa at nakasusulat, apatnapung taon man lamang ang gulang sa araw ng halalan, at isang residente ng Pilipinas sa loob ng sampung taon man lamang kagyat bago ang gayong halalan.

Ang Komisyon ay dapat magharap sa Pangulo at sa Kongreso, sa loob ng panahong itinatakda ng batas, ng taunang ulat sa sumasaklaw sa kalagayan at pagpapakilos sa pananali ng Pamahalaan, ng mga bahagi, mga sangay, at mga instrumentalidad niyon, kasama ang mga korporasyong ari o kontrolado ng pamahalaan, at mga entity na di-pampamahalaan, batay sa audit nito at magtagubilin ng mga hakbangin na kinakailangan upang mapag-ibayo ang kakayahan at pagkamabisa ng mga ito.

Ang subalit ay ginagamit lamang kung ang ngunit at datapwat ay ginagamit sa unahan ng pangungusap. Paninsay — kung sa tambalang pangungusap ang ikalawa ay sinasalungat ang una Hal. Kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad.

Dapat magkaroon ng isang Pangalawang Pangulo na may katangian at taning ng panunungkulan na katulad ng sa Pangulo at dapat mahalal na kasabay at sa paraang katulad ng sa Pangulo.

And all this work just to eliminate a handful of words. Ang mga pagpapasya ng Kataastaasang Hukuman sa ano mang usapin na iniharap dito upang pasyahan en banc o sa division ay dapat mabuo sa pagsasanggunian bago italaga ang isang usapin sa isang Mahistrado upang sulatin ang opinyon ng Hukuman.

Dapat pamalagiin ng Estado ang pagkamatapat at pagkamarangal sa lingkurang pambayan at magsagawa ng positibo at epektibong mga hakbangin laban sa graft and corruption. Ang mga kandidatong bona fide para sa nao mang katungkulang pambayan ay dapat maging ligtas sa ano mang anyo ng panliligalig o diskriminasyon.

Pakibuksan mo nga itong lata ng sardinas. Ang pagtatanggol at seguridad ng mga rehiyon ay dapat na pananagutan ng Pamahalaang Pambansa.

Saligang Batas ng Pilipinas (1987)

Dapat ipabatid ng Pangulo ang kanyang pag-veto sa alin mang panukalang-batas sa Kapulungang pinanggalingan nito sa loob ng tatlumpung araw matapos matanggap ito; at kung hindi, ito ay dapat maging batas na para na ring nilagdaan niya. PANGATNIG ang tawag sa mga kataga o salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsusunod- sunod sa pangungusap MGA URI NG PANGATNIG 1.

Oct 11,  · Pang-ukol – ito ay isang uri ng pang-ugnay na nagsasaad ng kuagnayan ng pangngalan o panghalip sa ibang salita sa pangungusap. Halimbawa: Para sa, ukol sa, laban sa, alinsunod sa, labag sa, ayon sa, para kay/kina, ukol kay/ kinaReviews: wastong pag-uugnay ng mga salita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

maayos at may kaisahan ang mga pangungusap Nagagamit nang wasto ang mga retorikal na pang- ugnay na ginamit isang halimbawa ng napanood na video clip mula sa youtube o ibang website na maaaring magamit3/5(2). Ito ang tawag sa mga kataga o salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsusunud-sunod sa pangungusap.

Halimbawa ng mga pangatnig sa Tagalog: at pati saka o ni maging subalit ngunit. May tatlong pang-angkop ang ginagamit sa pag-uugnay ng mga salita. 1.

Words x 035 - General Flashcards Preview

Pang-angkop na na - ginagamit kung ang salitang sinisundan ay nagtatapos sa katinig. Halimbawa ng pang-abay na pamaraan: 1. -ito ay pangungusap na may dalawang kaisipan na pinag uugnay o pinagdudugtong sa tulong ng pangatnig. Halimbawa: Si Luis ay mahilig .

Halimbawa ng pangungusap na may pag uugnay
Rated 0/5 based on 49 review
Saligang Batas ng Pilipinas () - Wikisource